Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Registar poljoprivrednih gazdinstava

Registar poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstava i Registar klijenata je baza podataka koju vodi Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Oba registra su propisana Zakonom o poljoprivredi.

U registar poljoprivrednih gospodarstva upisuju se poljoprivrednici koji podnose zahtjeve za novčane potpore u poljoprivredi, obiteljska/porodična poljoprivredna gospodarstva koja na tržištu prodaju svoje vlastite poljoprivredne proizvode i poljoprivrednici koji prema posebnim propisima moraju biti registrirani u ovom i drugim registrima ili evidencijama što ih vodi ministarstvo ili druge ustanove.

Upisom u Registar poljoprivrednih gospodarstava, poljoprivrednom gospodarstvu  se dodjeljuje jedinstveni broj poljoprivrednih gospodarstava (BPG) koji se obavezno koristi u svakoj daljnjoj komunikaciji sa nosiocem poljoprivrednog gospodarstva.

Klijenti su korisnici novčanih podrški i drugih oblika podrške u poljoprivredi, a mogu biti pravne osobe sa sjedištem u Federaciji, fizičke osobe koje imaju prebivalište u Federaciji, a koja su registrirana za poljoprivrednu proizvodnju i upisana kao poljoprivredni proizvođači u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata, pod uvjetom da proizvode za tržište ili pružaju usluge na tržištu te ispunjavaju i druge uvjete koje propisuje federalni ministar poljoprivrede posebnim propisima, a u skladu sa Zakonom o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Upisom u registar klijenata, klijentu se dodjeljuje jedinstven sistemom generiran registarski broj klijenta (BK), koji se obavezno koristi u svakoj daljnjoj komunikaciji sa klijentom i organizaciji za plaćanje.

U registar klijenta se mogu upisati i pravne i fizičke osobe koje nisu upisane u registar poljoprivrednih gospodarstava. To se odnosi na lica koja iako ne obrađuju zemljište ili nemaju stoku, imaju pravo na podršku iz ruralnog razvoja.

U registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata upisujete se u općinskim uredima za privredu/poljoprivredu. Upis se vrši prema sjedištu poljoprivrednog gospodarstva odnosno prebivalištu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Obrasce zahtjeva za upis/brisanje i promjenu podataka u registru poljoprivrednih gospodarstava i registru klijenata možete preuzeti ovdje a već registrirani obrasce mogu preuzeti na web Farmer portalu.