Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Veterinarstvo odluke

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH broj 54/24)

Preuzmi

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Službene novine Federacije BiH broj 30/23

Preuzmi

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Službene novine Federacije BiH broj 90/23

Preuzmi

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH br. 44/22)

Preuzmi

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH br. 37/21)

Preuzmi

Odluka o dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH br. 101/21)

Preuzmi

Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Službene novine Federacije BiH br. 96/20

Preuzmi

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH br. 22/20)

Preuzmi

Odluka o dopuni Liste zaraznih bolesti životinja od posebnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine - ASK

Službene novine Federacije BiH br. 90/16

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa utvrđivanja načina provođenja veterinarsko-zdravstvenih pregleda u odobrenim objektima za unutrašnji promet u Federaciji Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije BiH br. 9/20

Preuzmi

Odluka o dopuni Liste zaraznih bolesti životinja od posebnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine - Plavi jezik i Bolest kvrgave kože

Službene novine Federacije BiH br. 76/16

Preuzmi

Odluka o usvajanju Plana službenih kontrola mlijeka i proizvoda od mlijeka za izvoz u Europsku uniju za 2020. godinu

Službene glasnik BiH br. 22/20

Preuzmi

Odluka o higijeni hrane za životinje

Službeni glasnik BiH br. 6/16

Preuzmi

Odluka o zabrani uvoza određenih proizvoda životinjskog porijekla u Bosnu i Hercegovinu

Službeni glasnik BiH br. 5/99

Preuzmi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani uvoza određenih proizvoda životinjskog porijekla u Bosnu i Hercegovinu

Službeni glasnik BiH br. 22/99

Preuzmi

Odluka o zaraznim bolestima

Službeni glasnik BiH br. 44/03

Preuzmi

Odluka o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze životinja

Službeni glasnik BiH br. 44/03

Preuzmi

Odluka o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje ifektivne anemije kopitara

Službeni glasnik BiH br. 44/03

Preuzmi

Odluka o praćenju rezidua određenih tvari u živim životinjama i u proizvodima životinjskog porijekla

Službeni glasnik BiH br. 1/04

Preuzmi

Odluka o izmjenama Odluke o praćenju rezidua određenih tvari u živim životinjama i u proizvodima životinjskog porijekla

Službeni glasnik BiH br. 40/09

Preuzmi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o praćenju rezidua određenih tvari u živim životinjama i u proizvodima životinjskog porijekla

Službeni glasnik BiH br. 44/11

Preuzmi

Odluka o uslovima i trajanju karantina za uvezene životinje

Službeni glasnik BiH br. 54/04

Preuzmi

Odluka o određivanju ovlaštenih laboratorija u Bosni i Hercegovini

Službeni glasnik BiH br. 68/05

Preuzmi

Odluka o izmjenama Odluke o određivanju ovlaštenih laboratorija u Bosni i Hercegovini

Službeni glasnik BiH br. 90/05

Preuzmi

Odluka o uslovima uvoza i provoza svinja radi sprječavanja unosa u Bosnu i Hercegovinu bolesti Aujeszkog

Službeni glasnik BiH br. 18/11

Preuzmi

Odluka o usaglašenom praćenju otpornosti bakterija roda salmonela kod peradi i svinja na antimikrobne preparate

Službeni glasnik BiH br. 29/12

Preuzmi

Odluka o zabrani uvoza u Bosni i Hercegovinu određenih pošiljki podrijetlom iz Republike Gvineje

Službeni glasnik BiH br. 34/12

Preuzmi

Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu određenih pošiljki podrijetlom iz Republike Albanije

Službeni glasnik BiH br. 34/12

Preuzmi

Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unošenja u Bosnu i Hercegovinu transmisivnih spongiformnih encefalopatija

Službeni glasnik BiH br. 4/13

Preuzmi

Odluka o usvajanju Strategije nadziranja spongiformne encefalopatije goveda

Službeni glasnik BiH br. 4/13

Preuzmi

Odluka o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu

Službeni glasnik BiH br. 33/03

Preuzmi

Odluka o izmjenama Odluke o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu

Službeni glasnik BiH br. 35/05

Preuzmi

Odluka o dopuni Odluke o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu

Službeni glasnik BiH br. 6/15

Preuzmi

Odluka o dopunama Odluke o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu

Službeni glasnik BiH br. 45/15

Preuzmi

Odluka o dopunama Odluke o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu

Službeni glasnik BiH br. 16/20

Preuzmi

Odluka o izmjenama Odluke o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu

Službeni glasnik BiH br. 68/22

Preuzmi

Odluka o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za uzgoj, proizvodnju i stavljanje u promet riba i proizvoda od riba, te rakova i proizvoda od rakova

Službeni glasnik BiH br. 5/04

Preuzmi

Odluka o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni veterinarski dijagnostički labortoriji

Službeni glasnik BiH br. 25/04

Preuzmi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni veterinarski dijagnostički labortoriji

Službeni glasnik BiH br. 16/05

Preuzmi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni veterinarski dijagnostički labortoriji

Službeni glasnik BiH br. 43/09

Preuzmi

Odluka o visini nadoknade za izdavanje svjedočanstva (certifikata)

Službeni glasnik BiH br. 51/04

Preuzmi

Odluka o nusproizvodima životinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namjenjeni ishrani ljudi

Službeni glasnik BiH br. 19/11

Preuzmi

Odluka o zabrani primjene na životinjama određenih beta-agonista te supstanci hormonskog i tireistatskog djelovanja

Službeni glasnik BiH br. 74/10

Preuzmi

Odluka o određivanju privremenog graničnog veterinarskog prijelaza

Službeni glasnik BiH br. 93/10

Preuzmi

Odluka o određivanju privremenog graničnog veterinarskog prijelaza

Službeni glasnik BiH br. 93/10

Preuzmi

Odluka o određivanju veterinarsko-zdravstvenih uvjeta koje mora da ispunjava meso peradi iz zemalja koje nisu članice prigodom uvoza u Bosnu i Hercegovinu

Službeni glasnik BiH br. 24/10

Preuzmi

Odluka o određivanju privremenog graničnog veterinarskog prijelaza

Službeni glasnik BiH br. 28/11

Preuzmi

Odluka o određivanju država i teritorija iz kojih je dozvoljen uvoz u Bosnu i Hercegovinu pojedinih životinja akvakulture namjenjenih uzgoju

Službeni glasnik BiH br. 74/11

Preuzmi

Odluka o zabrani stavljanja u promet i primjeni goveđeg hormona somatotropina

Službeni glasnik BiH br. 29/12

Preuzmi

Odluka o visini naknade za obavezne veterinarsko-zdravstvene preglede u prometu preko granice Bosne i Hercegovine

Službeni glasnik BiH br. 62/12

Preuzmi

Odluka o određivanju privremenog graničnog veterinarskog prijelaza

Službeni glasnik BiH br. 55/103

Preuzmi

Odluka o usvajanju Plana službenog uzorkovanja u mljekarama odobrenim i kandidiranim za izvoz u Europsku uniju za 2013. godinu i Plana službenih kontrola mlijeka i proizvoda od mlijeka za izvoz u Europsku uniju za 2013. godinu

Službeni glasnik BiH br. 96/13

Preuzmi

Odluka o usvajanju Plana službenog uzorkovanja u mljekarama odobrenim i kandidiranim za izvoz u Europsku uniju za 2014. godinu i Plana službenih kontrola mlijeka i proizvoda od mlijeka za izvoz u Europsku uniju za 2014. godinu

Službeni glasnik BiH br. 21/14

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa kontrole salmoneloze kod odraslih rasplodnih jata vrste Gallus gallus u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu

Službeni glasnik BiH br. 17/16

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa kontrole salmoneloze u jatima konzumnih nesilica vrste Gallus gallus u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu

Službeni glasnik BiH br. 17/16

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa kontrole salmoneloze kod brojlera vrste Gallus gallus u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu

Službeni glasnik BiH br. 17/16

Preuzmi

Odluka o usvajanju Plana službenih kontrola mlijeka i proizvoda od mlijeka za izvoz u Europsku uniju za 2016. godinu

Službeni glasnik BiH br. 19/16

Preuzmi

Odluka o provođenju Plana praćenja i kontrole rezidua za 2016. godinu

Službeni glasnik BiH br. 40/16

Preuzmi