Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Pušten u rad Informacioni centar voda

Pušten u rad Informacioni centar voda

U povodu obilježavanja 22. marta – Svjetskog dana voda,  federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić i direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić svečano su pustili u radi savremeni Informacioni centar voda u Agenciji, putem kojeg će se vršiti prikupljanje i obrada podataka iz hidrološkog monitoringa sa preko 80 savremeno opremljenih automatskih stanica postavljenih na gotovo svim vodotocima u slivu rijeke Save u Federaciji BiH, koji su u nadležnosti ove Agencije.

U sklopu ove svečanosti, u Agenciji za vodno područje rijeke Save također je održana  konferencija za medije na kojoj su se razmatrali aktuelni zadaci i poslovi u sektoru voda u Federaciji BiH, sa posebnim osvrtom na sanaciji šteta od majskih poplava iz 2014. i preduzimanja mjera jačanja prevencije i smanjenja negativnog uticaja velikih voda.