Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Tematska sjednica u Parlamentu FBiH o stanju drvnoprerađivačke industrije

Tematska sjednica u Parlamentu FBiH o stanju drvnoprerađivačke industrije

„U narednih 60 dana Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će objaviti publikaciju o drugoj inventuri šuma. To je osnova za realizaciju Općeg šumarskog programa u Federaciji, koji definiše politiku oblasti šumarstva. Prva inventura je urađena u periodu 1964.- 1968. godina”, istakao je federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić na današnjoj tematskoj sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta posvećenoj stanju i perspektivama drvnoprerađivačke industrije u Federaciji BiH.

Na današnjoj sjednici je zaključeno da radna grupa do narednog zasjedanja, na bazi današnje rasprave, izradi prijedlog zaključaka. Poslanici i predstavnici nadležnih institucija saglasni su da je prioritetno hitno usvajanje zakona o šumama.

Nakon donošenja Zakona o šumama, o čijem je nacrtu završena javna rasprava, Vlada Federacije BiH će, potvrdio je Dedić, donijeti odluku o prodaji šumskih sirovina iz državnih šuma.

Ministar Dedić smatra realnim da se do 2025. godine udvostruči izvoz drvo-prerađivačkog sektora uz povećanje učešća proizvoda viših faza prerade drveta s 35 posto na 65 posto.

“Prema našim projekcijama ovo bi povećalo ukupan broj uposlenih u ovoj industriji s oko 16.000 u 2015. na 32.000 u 2025. godini”, ukazao je Dedić.