Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Studenti Tehnološkog fakulteta iz Tuzle posjetili FMPVŠ

Studenti Tehnološkog fakulteta iz Tuzle posjetili FMPVŠ

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić sastali su se danas sa profesorima i studentima Odsjeka za agronomiju Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

„Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usko sarađuje sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom u Sarajevu, a pojedini njihovi studenti obavili su i pripravnički staž u Ministarstvu. Sličnu saradnju želimo i sa Tehnološkim fakultetom u Tuzli, kako bi ovi mladi ljudi imali priliku steći prvo radno iskustvo“, istakao je ministar Dedić nakon današnjeg sastanka.

Studenti i profesori Tehnološkog fakulteta iznijeli su niz prijedloga za unapređenje sektora poljoprivrede, s posebnim osvrtom na osnivanje omladinskih zadruga.

Ministar Dedić je izrazio zadovoljstvo zbog današnjeg susreta sa studentima i osobljem Tehnološkog fakulteta te predložio potpisivanje sporazuma o saradnji između ovog fakulteta i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.