Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sastanak sa peradarima FBiH

Sastanak sa peradarima FBiH

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić sastao se danas sa predstavnicima Udruženja peradara u Federaciji BiH.

Razgovarano je o mogućnostima izvoza pilećeg mesa i konzumnih jaja na EU tržište, Nacionalnom programu kontrole salmonele, ali i drugim pitanjima od značaja za razvoj ovog sektora.

Ministar Dedić je podvukao važnost donošenja Zakona o veterinarstvu u FBiH, za koji je pokrenuta procedura izrade, kao i seta zakona u oblasti poljoprivrede, čime bi ujedno podržao i sektor peradarstva.

„U narednih sedam do devet mjeseci očekujem da ćemo od Evropske komisije dobiti odobrenje za izvoz pilećeg mesa u zemlje EU. Peradarstvo je jedna od najperspektivnijih oblasti kada je riječ o poljoprivredi u FBiH, uzimajući u obzir i pristupačne cijene proizvoda i strukturu zemljišta u FBiH“, rekao je ministar Dedić.

Predstavnici udruženja peradara u Federaciji BiH upoznali su ministra sa svojim aktivnostima te potrebama za novim investicijama u ovom sektoru.

Sektor peradarstva u proteklim je godinama zabilježio značajan rast. Trenutno je u ovoj industriji zaposleno 5.000 radnika, a procjenjuje se da od peradarstva u FBiH živi 50.000 osoba. U Federaciji BiH postoje 64 farme za konzumna jaja, sa godišnjom proizvodnjom od 200 miliona komada. Također, na prostoru FBiH postoji 180 farmi za uzgoj pilića sa godišnjom proizvodnjom od 25 miliona tovnih pilića. Ukupan promet u ovom sektoru iznosi oko 250 miliona KM na godišnjem nivou.