Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Otvaranje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću

Otvaranje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić prisustvovao je danas svečanom otvaranju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Velhovo u Bihaću.

Ovo postrojenje izgrađeno je u okviru Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću, a projekat je finansiran sredstvima Njemačke razvojne banke KfW, Evropske unije, budžetskim sredstvima Grada Bihaća, budžetskim sredstvima Vlade FBiH, sredstvima Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Agencije za vodno područje rijeke Save.

Projekat se sastojao od proširenja i sanacije kanalizacione mreže te od izgradnje savremenog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Ministar Dedić je izrazio zadovoljstvo otvaranjem postrojenja koje će kako je istakao dugoročno doprinijeti poboljšanju uslova života građana.

„Osim njegovog izuzetnog značaja za zaštitu voda na području Bihaća, sliva Une i sliva Save u FBiH i BiH, ovo postrojenje doprinosi i rješavanju jednog od najvećih ekoloških izazova tj. problema zagađenosti otpadnim vodama naselja i gradova u prekograničnom i širem evropskom kontekstu. Postrojenje zadovoljava zahtjevne kriterije EU propisa i predstavlja jedan od najvećih i najznačajnijih investicijskih poduhvata u Federaciji BiH. Puštanjem u rad ovog postrojenja, povećat će se kvaliteta vode riječnog toka, rekreacijska, turistička i okolišna vrijednost područja, uz pozitivan učinak na zdravlje ljudi, jedinstvene ekosisteme i bioraznolikost kojom obiluje sliv rijeke Une“, rekao je ministar Dedić.

Podsjetio je da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u zadnjih deset godina u saradnji sa svojim agencijama za vodna područja podržalo i provelo niz projekata rekonstrukcije i izgradnje kanalizacionih sistema i postrojenja za tretman otpadnih voda.

Osim u Bihaću, izgrađena su postrojenja u kantonu Sarajevo i gradu Mostaru za koje je, putem Federalnog ministarstva, osigurana značajna podrška međunarodnih institucija (GEF, IPA , SIDA i dr.) kao i podrška iz Budžeta FBiH. Procjenjuje se da će, nakon završetka i puštanja u pogon navedenih postrojenja, procenat tretmana otpadnih voda iz naselja i gradova u Federaciji BiH do kraja 2020. godine doseći 25%.

Inače, vrijednost Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću je 25 miliona eura, a sa realizacijom se započelo 2012. godine.