Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Dedić u Kalesiji: Uz savjesnu lokalnu vlast većinu kriza u poljoprivredi možemo spriječiti

Dedić u Kalesiji: Uz savjesnu lokalnu vlast većinu kriza u poljoprivredi možemo spriječiti

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić, zajedno sa ministrima Edinom Ramićem, Amirom Zukićem i Josipom Martićem, boravi danas u radnoj posjeti općini Kalesija. Oni su se tom prilikom sastali sa općinskim načelnikom Seadom Džafićem s kojim su razgovarali o dosadašnjoj saradnji lokalne vlasti sa Vladom Federacije, te o načinima njenog unaprjeđenja.

Kako je naveo ministar Dedić, Kalesija je primjer kako općine mogu uspješno koristiti mogućnosti koje im pružaju međunarodni projekti a koje provodi Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Preko IFAD-ovog Projekta razvoja ruralnog poslovanja na području Kalesije izgrađeni su i sanirani lokalni putevi, a za zadrugu MILK LAND su nabavljena četiri laktofriza za mlijeko. „Infrastruktura je ključ razvoja poduzetništva na selu. Zahvaljujući novim putevima poljoprivrednici mogu dostaviti mlijeko u laktofrize, odakle se cisternama, istim tim putevima, odvozi u mljekare. Projektima ruralnog razvoja povezuju se dakle poljoprivrednici sa tržištem i stvaraju se tržišne veze od proizvođača do prerađivača“, istakao je Dedić.

IFAD finansira i izgradnju hladnjače za voće i povrće na prostoru općine. Kalesija je također jedan od korisnika Projekta razvoja sistema navodnjavanja koji finansira Svjetska banka a provodi Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 

„Kalesija je dokaz da uz savjesnu lokalnu vlast i dobro korištenje dostupnih sredstava većinu kriza u poljoprivredi možemo, ako ne spriječiti, onda barem ublažiti. Što se više općine budu angažirale oko rješavanja pitanja navodnjavanja, to će posljedice suša biti manje. Isto tako, što će više općina iskoristiti pomoć IFAD-a za izgradnju hladnjača, to će bolji biti položaj, na primjer, malinara. Federalno ministarstvo tokom čitave godine nudi sistemska rješenja da ni vremenske neprilike ni problemi na tržištu ne mogu ugroziti rad naših poljoprivrednika, no samo uz aktivno učešće lokalnih zajednica možemo postići zadovoljavajuće rezultate“, rekao je Dedić.

Osim navedenih projekata, Kalesija učestvuje u Projektu hitnog oporavka od poplava (FERP) i u sklopu njega raspolaže sa ukupno više od 1,1 miliona KM za čišćenje i sanaciju obala rijeke Tavne, Gribaje, Dubnice, Kalesijske rijeke i Kalesice.