Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Dedić: Navodnjavanjem do veće konkurentnosti poljoprivrede

Dedić: Navodnjavanjem do veće konkurentnosti poljoprivrede

– Trenutno se u Federaciji BiH navodnjava tek oko 1,5% obradivih površina, zbog čega je izuzetno važno povećati površine obuhvaćene sistemom navodnjavanja, s obzirom da je svaka druga godina sušna. Šteta od suša samo u jednoj godini veća je od ukupnog ulaganja u sisteme za navodnjavanje, što nam govori o važnosti trajnijeg rješavanja ovog problema. Investicije u navodnjavanje doprinijet će jačanju naših sela i razvoju poljoprivrede, jer bez navodnjavanja nema intenzivne poljoprivredne proizvodnje, pa tako ni konkurentnosti, ni na domaćem, niti na svjetskom tržištu. Vodotoci rijeka Drine, Save, Neretve, Une, Sane i drugih naših rijeka trebaju biti iskorišteni za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta” – istakao je federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić prilikom puštanja u probni rad hidromelioracijskog sistema u naselju Kodžaga Polje u Goraždu.

Ovaj sistem izgrađen je u okviru Projekta razvoja navodnjavanja (IDP) koji, uz podršku Svjetske banke, implementira Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Govoreći o važnosti projekta za poljoprivredne proizvođače, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić je istakao kako je osiguran kredit Svjetske banke u iznosu od 22,9 miliona dolara za potrebe navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Trenutno su u realizaciji projekti navodnjavanja na više lokacija u Federaciji BiH.  Pored ovih sredstava, kroz projekte IFAD-a osigurat će se našim poljoprivrednim proizvođačima sekundarna mreža kojom će se voda dovoditi do svake parcele, kako bi projekat u konačnici bio realiziran i stavljen u funkciju. Ovi projekti se realizuju u 10 lokalnih zajednica u Federaciji BiH, među kojima je i Grad Goražde i Općina Foča-Ustikolina. Ovim projektima Ministarstvo nastoji rješavati sve učestalije probleme suša, kako bi se preventivno djelovalo i spriječile štete na poljoprivrednim imanjima kakve su bile prisutne u ranijim godinama.