Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Zaključci sa Prvog poljoprivredno-prehrambenog foruma održanog u F BiH

Zaključci sa Prvog poljoprivredno-prehrambenog foruma održanog u F BiH

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u partnerstvu sa USAID/Sweden FARMA II projektom je 11. oktobra 2017. godine organizovalo Poljoprivredno-prehrambeni forum za FBiH na kojem je pokrenut dijalog između javnog i privatnog sektora na području poljoprivrede.

Događaj je okupio preko 120 predstavnika iz javnog i privatnog sektora kako bi razgovarali o glavnim izazovima i mogućnostima na području poljoprivrede i prehrambene industrije.

Glavni cilj ovog prvog foruma je bilo usaglašavanje o brojnim praktičnim akcijama koje se mogu sprovesti u narednih šest mjeseci, kao i o ostalim prioritetnim mjerama koje se mogu započeti i nastaviti u narednom periodu od 1 do 2 godine. Kako bismo započeli ovaj proces, na Forumu su se razmatrali ekonomski najznačajniji i najkonkurentniji podsektori u FBiH odnosno: mljekarstvo, peradarstvo, voće i povrće, med te ljekovito i aromatično bilje.

Glavni zaključci foruma su sljedeći:

  • Sve podsektorske grupe su se složile da se uspostave koordinacijska tijela koja će nastaviti rad započet na Forumu. Ova koordinacijska tijela će sačinjavati vodeći stručnjaci iz privatnog i javnog sektora i bit će odgovorna za izradu detaljnijih prijedloga i nadzor nad akcijama u narednih šest mjeseci.
  • Ostale specifične akcije dogovorene po podsektorima:
   • Mljekarstvo: Prioritetne akcije uključuju hitnu implementaciju sistema registracije, identifikacije i kretanja životinja, te nastavak aktivnosti vezanih za usvajanje zakona o hrani, zakona o poljoprivredi i zakona o veterinarstvu na nivou BiH, kao što je navedeno u preporukama zadnje inspekcije EU za mlijeko (u cilju održavanja dozvole za izvoz mlijeka u EU); Fokus je također stavljen na povećanje prinosa u proizvodnji mlijeka kroz uspostavu i primjenu kontinuirane edukacije proizvođača mlijeka (farmera) u saradnji sa mljekarama, stručnim službama, inspektorima, predstavnicima ministarstava (federalnog i kantonalnih), zadrugama i udruženjima.
   • Peradarstvo: Prioritetne akcije obuhvaćaju pripremu studija izvodljivosti za neškodljivo uklanjanje animalnog otpada; praktične obuke inspektora i ovlaštenih veterinara o načinu službenog uzorkovanja za kontrolu bakterija iz roda salmonella; osmišljavanje i pokretanje ciljanog istraživanja tržišta za izvoz peradi u EU; osmišljavanje i uspostavljanje brenda BH kvaliteta; izradu detaljnih prijedloga za harmonizaciju zakonske regulative i pripremu provedbenih akata;
   • Voće i povrće: Prioritetne akcije treba da obuhvataju iznalaženje različitih modela podrški kapitalnim investicijama, a u skladu sa zaključkom tematske sjednice Parlamenta FBiH; Osnivanje odbora za voće i povrće koji bi sa Federalnim ministarstvom koordinirao planove za raspodjelu novčanih podsticaja; Detaljni prijedlozi će biti upućeni prema Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH s ciljem ograničavanja uvoza nekvalitetnog voća i povrća, kao i sprečavanja lažiranja vrijednosti robe prilikom uvoza, čime se umanjuju sredstva prikupljena kroz PDV i ugrožava konkurentnost domaćih proizvođača.
   • Med/pčelarstvo: Prioritetne aktivnosti uključuju provođenje analize postojećih zakona koji utiču na sektor pčelarstva, te upućivanje prijedloga konkretnih rješenja prema Federalnom ministarstvu; organizaciju foruma sa predstavnicima sektora voća i povrća na kojem bi se razgovaralo o rješenjima o zaštiti pčela od trovanja pesticidima; planiranje i realizacija obuka i programa za podizanje svjesnosti pčelara o zdravlju i zaštiti pčela.
   • Ljekovito i aromatično bilje: Prioritetne aktivnosti uključuju sprovođenje ciljanog istraživanja domaćeg tržišta za određene grupe proizvoda, da bi proizvođači mogli uskladiti proizvedene količine sa potrebama tržišta; sprovođenje inventure sektora ljekovitog i aromatičnog bilja (samoniklog i kultivisanog) u FBiH, kako bi se mogle planirati dalje aktivnosti razvoja i podrške sektoru; te realizaciju praktičnih i teoretskih obuka o diverzifikaciji u proizvodnji ljekovitog i aromatičnog bilja, standardizaciji, marketingu i certificiranju, uz napomenu da je bitno educirati proizvođače, prerađivače i savjetodavce u ovoj oblasti.
 • Ostale ključne međusektorske akcije predložene da se sprovedu kao javno-privatno partnerstvo:
  • Radna grupa za poljoprivredno zemljištezadužena za izradu prijedloga izmjene postojećeg pravnog okvira koji reguliše poljoprivredno zemljište;
  • Radna grupa za organsku proizvodnjupotrebno ju je proširiti na druge ostale predstavnike privatnog i javnog sektora, zaduženih za razmatranje i reviziju prijedloga pravnih akata.
  • Radna grupa za finansijsku podršku u poljoprivrednom sektoruzadužena za izradu novih prijedloga za regulisanje buduće finansijske podrške poljoprivredno-prehrambenom sektoru.