Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama

Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 134. sjednici, održanoj u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama kojim se, između ostalog, ispravlja tehnička greška nastala ugradnjom amandmana kojim  je utvrđeno da se Srednjoročna strategija pružanja savjetodavnih usluga donosi na period od sedam godina.

U 2015. godini donesen je Pravilnik o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca i Pravilnik o načinu i postupku izdavanja licence, upisu i vođenju podataka u registru poljoprivrednih savjetodavnih službi. U toku njihove izrade uočeno je da su propisane procedure organizovanja i izvođenja teoretske i praktične obuke za certificiranje savjetodavaca i redovne godišnje obuke poljoprivrednih savjetodavaca teško provodive. To je posebno uočeno u postupku donošenja Programa teoretske i praktične obuke za certificiranje i Programa obavezne godišnje obuke certificiranih savjetodavaca. Predloženim izmjenama i dopunama prevaziđeni su uočeni nedostaci važećeg Zakona.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama bit će stvoreni pravni preduslovi za uspostavljanje sistema certifikacije i registracije poljoprivrednih savjetodavaca i registracije privatnih poljoprivrednih savjetodavnih službi.

Tekst navedenog Nacrta zakona možete preuzeti ovdje.