Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Njemačke kompanije traže poslovne partnere u BiH

Njemačke kompanije traže poslovne partnere u BiH

Obavještavamo sva zainteresovana poduzeća iz BiH da će se 4. konferencija “Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana” održati 19. juna u Frankfurtu/Main. Ova konferencija se organizira u okviru projekta njemačkog Udruženja za upravljanje materijalima, nabavku i logistiku (BME), njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ), njemačkog Saveznog ministarstva za privredu i energiju (BMWi), te njemačkih vanjskotrgovinskih komora (AHK).

Cilj projekta je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana sastanu sa njemačkim firmama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ove regije, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz traženih djelatnosti poslovanja. Zainteresovane njemačke firme dolaze pretežno iz metaloprerađivačkog sektora, dobavljačkog sektora za autoindustriju, sektora prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i manji broj firmi iz elektro i elektronskog sektora.

U profilima njemačkih kompanija nalazi se 73 zainteresovane njemačke kompanije sa opisima djelatnosti i konkretnim proizvodnim zahtjevima koji su upućeni firmama u zemljama Zapadnog Balkana. Navodi se šta sve firma, tj. proizvođač iz regiona treba da ima u svom proizvodnom portfoliju kako bi se kvalifikovao za potencijalnu saradnju.

Sve zainteresovane firme se pozivaju da popune prijavni formular i dostave ga najkasnije do 19.04.2018.g. na adresu: sanjin.purgic@ahk.ba. Dostavljene prijave se šalju njemačkim kompanijama na uvid, nakon čega se u okviru sistema ocjenjivanja biraju firme s kojima njemački partneri žele održati sastanak na događaju u Frankfurtu ove godine.

 

Važne napomene:

  • prijavni formular se popunjava na engleskom jeziku. Popunjavaju se samo predviđena polja za odgovore u koloni B.
  • U prijavnom formularu, pored unosa podataka o firmi, potrebno je naznačiti njemačke kompanije sa kojima biste voljeli voditi razgovore.
  • službeni jezik je engleski, tj. B2B sastanci će se odvijati na engleskom jeziku (opcionalno njemačkom jeziku).
  • broj mjesta na B2B događaju je ograničen, o konačnom odabiru za učešće na B2B susretu 19.6.2018. u Frankfurtu odlučuju njemačke kompanije.
  • kotizacija za učešće na ovom događaju se ne naplaćuje.