Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obavijest o obuci i polaganju ispita za poljoprivrednog savjetodavca

Obavijest o obuci i polaganju ispita za poljoprivrednog savjetodavca

Pozivamo  fizička lica koja se planiraju baviti poljoprivrednom savjetodavnom djelatnošću u skladu sa Zakonom o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13) da se prijave za pohađanje teoretske i praktične obuke, polaganje stručnog ispita u svrhu dobivanja certifikata za poljoprivrednog savjetodavca za slijedeće oblasti savjetodavne djelatnosti:

  1. ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji,
  2. voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje,
  3. vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje,
  4. stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji,
  5. ruralni razvoj.

Informacije o: uslovima za pohađanje obuke, izvođačima obuke, obuci, i stručnom ispitu date su u Vodiču za pohađanje obuke i polaganje stručnog ispita za odbijanje certifikata za poljoprivredno savjetodavca.

ZA VIŠE INFORMACIJA

  1. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Odsjek za poljoprivredne savjetodavne službe, email: savjetodavna@fmpvs.gov.ba
  2. Službena stranica stručne i naučno- obrazovne institucije sa spiska.

 

PRILOG

Prijavni obrazac

 

PROMOCIJA PROGRAMA   TEORETSKE I PRAKTIČNE OBUKE ZA CERTIFIKACIJU POLJOPRIVREDNIH SAVJETODAVACA – INFORMATIVNI SASTANCI

U cilju upoznavanja zaineresovanih fizičkih lica, koja planiraju pohađati obuku za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca Federalno ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će u saradnji sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast poljoprivrede organizovati informativne  sastanke na kojima će se prezentirati način realizacije Programa  teoretske i praktične obuke za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca.

Na sastancima se pored predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast poljoprivrede očekuje učestvovanje predstavnika  kantonalnih zavoda za poljoprivredu, predstavnika stručnih i naučno-obrazovnih institucija, predstavnika općina i drugih fizičkih lica koja iskažu interes za obavljanje poslova poljoprivredne savjetodavne službe.

Pozivamo sva zainteresovana lica, koja planiraju pohađati obuku i polagati stručni ispit, u svrhu dobivanja certifikata za poljoprivrednog savjetodavca da prisustvuju informativnom sastanku.

PLANIRANI RASPORED SASTANAKA U APRILU 2018. GODINE, U KANTONALNIM MINISTARSTVIMA:

 

Tuzlanski kanton i Posavski kanton – utorak 08.05.2018. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama POLJOVET d.o.o., Ormanica bb, Vučkovci, Gradačac