Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sajmovi poljoprivrede u Latviji i Litvaniji

Sajmovi poljoprivrede u Latviji i Litvaniji

U skladu sa instrukcijom Ministarstva vanjskih poslova BiH i planom aktivnosti i unapređenja ekonomske saradnje BiH sa inostranstvom u 2018.g., Ambasada Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu dostavila je informaciju o prijedlogu aktivnosti u cilju promoviranja BiH kao ozbiljnog i sigurnog investicionog i trgovinskog partnera.

Na osnovu toga predloženo je učešće poslovnih subjekata iz Bosne i Hercegovine na sljedećim sajmovima:

”NATURE EXPO”- sajam poljoprivrede i drvne industrije, 27.29.04.2018. godine, Riga, Latvija (https://www.bt1.lv/?link=10000000)

”AGROBALT” – sajam poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, 24.-26.05.2018. godine, Vilnius, Litvanija (https://www.litexpo.lt/en/exhibitions/agrobalt-2018-2)

”RIGA FOOD” – sajam prehrambenih proizvoda, 05.-08.09.2018. godine, Riga, Latvija (https://www.bt1.lv/bt1/rigafood/?link=10000000)