Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

EU sredstva za unapređenje vodnih usluga

EU sredstva za unapređenje vodnih usluga

Kako bi razmotrili i odgovorili na izazove utvrđene tokom realizacije projekata vezanih za unapređenje vodnih usluga, donošenja novih i provođenja donesenih planskih dokumenata koji se odnose na oblast okoliša i voda, te pripreme aplikacija za korištenje sredstava EU IPA II fonda i drugih međunarodnih finansijskih institucija za projekte u oblasti okoliša, u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je 12.04.2018.g. održan sastanak sa predstavnicima kantonalnih ministarstava nadležnih za vode kao i Agencija za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora.

Uz poseban osvrt na status provedbe Programa aproksimacije propisa Federacije BiH sa pravnom stečevinom EU u oblasti okoliša, predstavnici Ministarstva su istakli potrebu koordiniranog sufinansiranja aktivnosti odnosno projekata koji su predviđeni za finansiranje iz IPA II fonda u sektoru voda.

 

Nadalje, predstavljen je i izvještaj o završetku projekta “Zaštita kvaliteta voda u BiH” te prijedlozi zaključaka za Vladu Federacije BiH a u pravcu unapređenja vodnih usluga.

Predstavnici Agencija za vode su predstavili informacioni sistem voda te istakli potrebu unošenja podataka o sistemima vodovoda i kanalizacije. O modalitetima prevazilaženja izazova u oblasti vodnih usluga izvijestio je predstavnik Aquasan mreže.

U zaključku sastanka, učesnici su se usaglasili da je nužno provesti reformu sektora vodnih usluga te formirati regulatorno tijelo, najmanje na nivou Federacije BiH, koje bi bilo nadležno za usvajanje metodologije određivanja cijena vodnih usluga.