Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

U Bihaću prezentiran Program obuke za certifikaciju savjetodavaca

U Bihaću prezentiran Program obuke za certifikaciju savjetodavaca

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva danas je u Bihaću, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade USK organizovalo prezentaciju realizacije Programa teoretske i praktične obuke za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca.

U cilju upoznavanja zaineresovanih fizičkih lica, koja planiraju pohađati obuku za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca Federalno ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji sa kantonalnim ministarstvima, nadležnim za oblast poljoprivrede, organizuje ove informativne sastanke na kojima prezentuju način realizacije Programa teoretske i praktične obuke za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca.

Obuka, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata se organizuje u skladu sa Programom teoretske i praktične obuke za certificiranje za sljedeće oblasti savjetodavne djelatnosti: ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji, voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje, vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje, stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji, ruralni razvoj. Na osnovu Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama, poljoprivredni savjetodavac je fizička osoba koja obavlja savjetodavnu djelatnost na stručnom osnovu, te mora posjedovati certifikat o položenom stručnom ispitu.

Certifikat za poljoprivrednog savjetodavca je isprava, kojom se dokazuje potreban nivo stručne spreme za fizička lica koja vrše poslove savjetodavca i na osnovu kojeg se dozvoljava obavljanje savjetodavne djelatnosti, a stiče se nakon položenog stručnog ispita.