Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Izmjene Pravilnika o novčanim podrškama po modelu poticaja proizvodnji

Izmjene Pravilnika o novčanim podrškama po modelu poticaja proizvodnji

U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata, („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/12),  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je pripremilo i stavlja na uvid Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji. Pozivamo sve zainteresovane strane da na navedeni Nacrt pravilnika dostave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ul. Marka Marulića br.2 71000 Sarajevo ili na  e-mail:  mirsad.cindrak@fmpvs.gov.ba, najkasnije do 12.06.2018.g.