Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava: Izmjene Pravilnika o vodnom dobru

Javna rasprava: Izmjene Pravilnika o vodnom dobru

Analizom osmogodišnje primjene Pravilnika  o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru, utvrđena je potreba za izmjenom i dopunom ovog propisa u cilju njegovog unapređenja sa stanovišta domaćih potreba i izgradnje informacionog sistema voda, te uvođenja učešća javnosti u postupcima utvrđivanja vodnog dobra i javnog vodnog dobra, preciznijeg propisivanja odredbi u svrhu lakšeg administriranja u postupcima i usklađivanja teksta sa pravilima za izradu propisa.

Radi uključivanja zainteresovane javnosti, propis se stavlja na uvid kao Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru.

Svi komentari, mišljenja i prijedlozi dostavljeni u propisanom roku na e-mail i/ili adresu ovog Ministarstva, bit će razmotreni kod izrade finalnog Nacrta pravilnika i njegove dostave na mišljenja nadležnim organima.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoje primjedbe na objavljeni Nacrt pravilnika na propisanom obrascu dostave na e-mail adresu: sektorvoda@fmpvs.gov.ba i/ili pisanim putem na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Sektor za vode, ul. Marka Marulića br. 2, 71 000 Sarajevo.

Preporučujemo da kantonalna ministarstva nadležna za vode pozovu i druge sa kantonalnog nivoa da se uključe u ovu javnu raspravu.

Pozivamo Savez općina i gradova Federacije BiH da pomogne uključivanje svih općina na području Federacije u ove konsultacije.

Rok za dostavljanje komentara je 18.06.2018.g.