Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Izmjene Pravilnika o obuci poljoprivrednih savjetodavaca

Izmjene Pravilnika o obuci poljoprivrednih savjetodavaca

U skladu s Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/12), pozivamo sve zainteresirane da dostave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Pravilnik o i izmjeni Pravilnika o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca.

 Primjedbe, prijedloge i sugestije se mogu dostaviti na e-mail adresu: savjetodavna@fmpvs.gov.ba do 08.06.2018. godine.