Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Usvojena Informacija o brucelozi goveda, ovaca i koza

Usvojena Informacija o brucelozi goveda, ovaca i koza

Na 146. sjednici održanoj 07.06.2018.g. u Sarajevu, Vlada Federacije BiH je usvojila Informaciju o epizootiološkoj situaciji u pogledu bruceloze goveda, ovaca i koza u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojoj je navedeno da je jedan od osnovnih problema to što osigurani broj doza vakcine protiv bruceloze zadovoljava samo 50 posto stvarnih potreba, a obavezu nabavke je preuzeo Ured za veterinarstvo BiH.
Za prvih pet mjeseci ove godine, zabilježen je veći broj slučajeva obolijevanja životinja od bruceloze i to 542 slučaja kod ovaca i koza i deset kod goveda, od čega, najviše na području Unsko-sanskog i Srednjobosanskog kantona.
Federalna uprava za inspekcijske poslove je zadužena da donese poseban program inspekcijskih aktivnosti federalnih i kantonalnih veterinarskih inspekcija s ciljem poboljšanja epizootiološke situacije u Federaciji BiH.
Kantonalnim, gradskim i općinskim organima uprave je preporučeno da odrede mjesta i osiguraju sredstva za izgradnju stočnog groblja, te stvore preduslove za neškodljivo uklanjanje uginulih i eutanaziranih životinja i drugog animalnog otpada.
Vlada Federacije BiH će uputiti inicijativu Vijeću ministara BiH za pokretanje postupka dodjele koncesije za uklanjanje animalnog otpada u skladu s propisima Bosne i Hercegovine koji su usklađeni s direktivama EU iz ove oblasti.
Dat će i odobrenje Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za proširenje sistematizacije i povećanja broja veterinarskih inspektora za prijem dodatnih deset inspektora.
Kantonalnim vladama je preporučeno da, s ciljem poboljšanja rada kantonalne veterinarske inspekcije, osiguraju uslove za povećanje broja uposlenih kantonalnih veterinarskih inspektora.

Na istoj sjednici, Federalna vlada je također primila na znanje izvještaj Veterinarskog fakulteta Sarajevo o djelomičnom utrošku sredstava iz Programa utroška sredstava za osposobljavanje i funkcioniranje Veterinarskog instituta i dosadašnjim aktivnostima na realizaciji njenog Zaključka od 3.2.2017. godine.
Ovaj Fakultet je zadužen da, nakon što bude završeno vanjsko uređenje Veterinarskog instituta, dostavi cjelovit izvještaj o utrošku ovih sredstava i o tome izvijesti Vladu FBiH  putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu je obavezan i da u roku od 45 dana od dana donošenja ovog zaključka stavi u funkciju Laboratoriju za zarazne bolesti životinja u novom objektu na Stupu.