Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava: Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama

Javna rasprava: Zakon o savjetodavnim službama

U skladu sa zaključkom Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa 22. sjednice održane 10.05.2018. godine, a koji se odnosi na obvezu provođenja javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama, obavještavamo zainteresiranu javnost da će se rasprava o Nacrtu navedenog Zakona održati 20.06.2018. godine (srijeda) u 11:00 sati u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na adresi: Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo, sala br. 501.

Sve primjedbe i sugestije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama mogu se dostaviti na e-mail adresu: savjetodavna@fmpvs.gov.ba ili na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Marka Marulića 2
71 000 Sarajevo

Krajnji rok za dostavu primjedbi, prijedloga i sugestija je 03.07.2018. godine.