Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obavijest o obavezi preuzimanja rješenja

Obavijest o obavezi preuzimanja rješenja

Poziva se pravno lice HEMO-COP” d.o.o. iz Tuzle, poslovna jedinica na adresi Kulina Bana bb, Lukavac, da preuzme Rješenje o brisanju iz Registra pravnih i fizičkih lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima br. UP-I-03-2-24/2-759/18 J.J izdato datuma 08.05.2018.g. od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na osnovu člana 15. stav 1. tačka b) Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima (“Službeni glasnik  BiH”, br. 51/11 i 79/13).