Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava: Pravilnik po modelu ostalih vrsta podrški

Javna rasprava: Pravilnik po modelu ostalih vrsta podrški

U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata, („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/12),  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je pripremilo i stavlja na uvid Nacrt pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški. Pozivamo sve zainteresirane strane da na navedeni Nacrt pravilnika dostave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ul. Marka Marulića br.2 71000 Sarajevo ili na  e-mail: pejo.janjic@fmpvs.gov.ba, najkasnije do 13.07.2018.g.