Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Bosni i Hercegovini odobren izvoz svih vrsta mlijeka i mliječnih proizvoda u EU  

Bosni i Hercegovini odobren izvoz svih vrsta mlijeka i mliječnih proizvoda u EU  

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1120 оd 10. kolovoza 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbe (EU) br. 605/2010 u pogledu popisa trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je odobreno unošenje u Europsku uniju pošiljki sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma objavljena je u Službenom listu Europske unije datuma 13.08.2018.g. Ova Uredba, kojom se Bosni i Hercegovini dozvoljava izvoz svih vrsta mlijeka i mliječnih proizvoda u EU, stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenim novinama Europske unije.

Naime, Uredbom Komisije (EU) br. 605/2010  od 2. srpnja 2010.g. o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te uvjetima veterinarskog certificiranja za unošenje sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma namijenjenih prehrani ljudi u Europsku uniju, te njenim naknadnim izmjenama, Bosni i Hercegovini je do sada bio moguć izvoz proizvoda od  termički obrađenog mlijeka ( (tzv. stupac C), a od sada će se moći izvoziti i drugi proizvodi od mlijeka kao i sirovo mlijeko (stupac A i stupac B) kako je navedeno u Uredbi 2018/1120

 Na EU Listi objekata kojima je dozvoljen izvoz mliječnih proizvoda iz BiH nalazi se 11 mljekara, a čak 9 njih iz Federacije BiH: Inmer d.o.o. Gradačac, Euro Food d.o.o. Sarajevo, Meggle d.o.o. Posušje, Mljekara Pađeni d.o.o. Bileća, Mlijekoprodukt Kozarska Dubica, Milkos Sarajevo, Mljekara Livno, Mliječna industrija 99 Gradačac, Meggle Mljekara Bihać, Poljorad Travnik, Eko-Sir Puđa Livno.

Napominjemo također da su predstavnici Direktorata za zdravlje i hranu, analize i revizije Europske komisije (FVO), u periodu od 28. maja do 1. juna 2018. godine, izvršili provjeru i ocjenu postojećih kontrola zdravlja životinja za meso peradi i proizvode od mesa peradi namijenjenih za izvoz u EU. Ured za veterinarstvo BiH je, u suradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, pripremio Akcioni plan za rješavanje preporuka misije, koji je prihvatila Europska komisija.

Bosna i Hercegovina će biti uvrštena na listu zemalja iz kojih je dozvoljen izvoz mesa peradi i proizvoda od mesa peradi u EU čim Europska komisija izvršiti izmjenu relevantnih propisa odnosno Uredbe br. 798/2008 i Odluke 2007/777. Nakon izmjena ovih propisa, na Listu će se moći upisivati pojedinačni objekti odnosno proizvođači mesa peradi i proizvoda od mesa peradi iz BiH koji prođu postupak odobravanja za izvoz u EU.