Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

OPEC fond u obilasku projekta ruralnog razvoja u Federaciji BiH

OPEC fond u obilasku projekta ruralnog razvoja u Federaciji BiH

Visoka delegacija OPEC-ovog Fonda za međunarodni razvoj (OFID), predvođena generalnim direktorom Suleimanom Jasirom Al-Herbishem, boravit će danas u Goraždu i Foči-Ustikolini gdje će, u pratnji predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te kantonalnih i lokalnih organa vlasti, obići lokacije na kojima se provodi Projekat razvoja ruralnog poslovanja i susresti se sa poljoprivrednicima s tog područja.

Nakon posjete Cvilin-polju u Foči (FBiH) gdje se gradi sistem navodnjavanja, predstavnici OPEC-a će održati sastanak sa poljoprivrednicima s područja Goražda te obići Mikro-projekat izgradnje seoskog puta Biserna-Vran Potok.

U sklopu istog Projekta, u subotu će se obilježiti i završetak radova na rekonstrukciji seoskog puta Trostruki klanci-Ljubijankića most u Općini Bužim, kojem će, uz predstavnike lokalnih vlasti, prisustvovati i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić.

OPEC fond za međunarodni razvoj već dugi niz godina u partnerstvu sa IFAD-om te u saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, podržava projekte ruralnog razvoja u kojima se posebno ističe važnost ulaganja u izgradnju i obnovu lokalne infrastrukture i pratećih objekata kao važnih pretpostavki za tržišno povezivanje ruralnih područja i razvoj poljoprivrede.

U predmetnom Projektu razvoja ruralnog poslovanja (RBDP) u Federaciji BiH, OPEC fond učestvuje sa oko 9 miliona KM sredstava kojima se, osim u Bužimu i Goraždu, sufinansiraju mikro projekti u 25 općina diljem Federacije. Cjelokupna vrijednost projekta za Federaciju iznosi 31.657.500,0 KM a planirani završetak provedbe je u martu 2019.g.