Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vlada utvrdila Nacrt zakona o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja

Vlada utvrdila Nacrt zakona o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja

Na 154. sjednici održanoj 30.08.2018.g. u Sarajevu, Federalna vlada je utvrdila Nacrt zakona o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja, koji propisuje način proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoz kvalitetnog i staništu prilagođenog reprodukcionog materijala s ciljem omogućavanja održivog i optimalnog gospodarenja šumskim ekosistemima i njihovog obnavljanja u skladu s načelima zaštite šumskih genetičkih izvora i okoline.
 Reprodukcioni materijal obuhvata sjemenski materijal, biljne dijelove i sadni materijal vrsta/svojti i hibrida šumskog i ukrasnog drveća i grmlja čija je namjena upotreba u šumarstvu, naučnoistraživačkom radu u šumarstvu i uređenje okoline.
 Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će, na osnovu Zakona, donijeti pravilnik o vrstama/svojtama i hibridima šumskog i ukrasnog drveća i grmlja.
 U obrazloženju Nacrta zakona je istaknuto da Federacija BiH raspolaže značajnim šumskim bogatstvom, te da šume i šumska zemljišta zauzimaju 1.518.385,8 hektara, što čini oko 58 posto od njene ukupne površine. Usljed različitih pojava, kao što su šumski požari, biljne bolesti i štetočine, nezakonite sječe i druge aktivnosti, šume često treba obnoviti umjetnim putem. Prirodna obnova i očuvanje genetičkog bogatstva naših prirodnih šumskih ekosistema moguća je samo strogim nadzorom i zakonom propisanim radnjama, kao što su skupljanje i podsijavanja šumskoga sjemena na zadovoljavajuće kvalitetnim staništima.
 Cilj novog zakona je da spriječi upotrebu genetički lošeg šumskog sjemena i od njega proizvedenih sadnica, kao i njihovu upotrebu na neodgovarajućim staništima, što čini nenadoknadvu štetu pri obnovi šuma. Te štete nisu vidljive odmah nakon sadnje ili podsijavanja sjemena, nego nakon izvjesnog vremena, pa i nakon 50 godina. Takva greška ostavlja trag na staništu različitim nepovoljnim uticajem na ekosistem i okoliš, te je problem sanacije skup i dugotrajan.
 Istovremeno, proizvodnja reprodukcionog materijala šumskog i ukrasnog drveća i grmlja u Federaciji BiH je značajna privredna djelatnost. Trenutno su njihova proizvodnja, dorada, promet, uvoz i upotreba uređeni Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.
 Tokom primjene ovog zakona uočeni su određeni nedostaci i nedorečenosti koji stvaraju probleme proizvođačima, organima koji provode stručni pregled nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala i inspekcijskim organima. Takođe, njegove odredbe nisu u potpunosti usklađene sa zakonodavstvom Evropske unije.
 Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja i Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja propisuju neujednačene uslove proizvodnje i prometa ukrasnog drveća i grmlja, što stvara poteškoće pri upisu u registre proizvođača i uvoznika sjemena i sadnog materijala, kao i poteškoće prilikom provođenja stručnih i inspekcijskih pregleda.
 Danas utvrđeni Nacrt zakona usklađen je s Direktivom vijeća Evropske unije o stavljanju na tržište šumskog reprodukcionog materijala od 22.12.1999. godine.