Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obavještenje: Zabrana aktivne tvari fenamidon

Obavještenje: Zabrana aktivne tvari fenamidon

Obavještavaju se uvoznici, distributeri i korisnici sredstava za zaštitu bilja da je Izmjenama spiska aktivnih tvari dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima na području Bosne i Hercegovine od 28.08.2018.godine, preuzeta odredba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1043 od 24.jula 2018. godine o neproduženju odobrenja aktivne materije fenamidon čime se zabranjuje uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (fenamidon), a prodaja, skladištenje i upotreba je dozvoljena do 14. februara 2019. godine.