Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Dozvoljen izvoz živih kopitara u EU

Dozvoljen izvoz živih kopitara u EU

Usvajanjem Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1301 оd 27. 09. 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/659 o uvjetima za ulazak u Uniju živih kopitara te sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara, Bosna i Hercegovina je uvrštena u spisak zemalja iz kojih je dozvoljen privremeni i trajni izvoz registrovanih konja u Evropsku uniju.

Ove izmjene su izvršene nakon što je Europska komisija utvrdila da Bosna i Hercegovina ima zadovoljavajuću historiju prijavljivanja bolesti Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja (OIE). Bolesti navedene na popisu u Prilogu I. Direktivi 2009/156/EZ obavezno se prijavljuju, a posljednji slučajevi durine i maleusa u Bosni i Hercegovini prijavljeni su 1952., odnosno 1959. OIE je Bosnu i Hercegovinu priznao kao službeno slobodnu od konjske kuge. Dok Komisija ne provede reviziju, utvrđeno je da je potrebno odobriti privremeni ulazak, ponovni ulazak nakon privremenog izvoza te uvoz registrovanih konja iz Bosne i Hercegovine.

Ove izmjene doprinijet će razvoju konjičkog sporta, održavanju sportskih i kulturnih manifestacija i takmičenja jer osim što će sportisti iz BiH moći ići na međunarodna natjecanja, u Bosnu i Hercegovinu će moći ući takmičari iz drugih zemalja. Navedenom dozvolom omogućen je i privremeni uvoz registrovanih konja iz EU. Ovom uredbom uklonjene su barijere za kretanje životinja u sportske svrhe, što će doprinijeti razvoju uzgoja kopitara u Bosni i Hercegovini.