Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Izmjene Programa poticaja za veterinarstvo

Izmjene Programa poticaja za veterinarstvo

Na današnjoj 164. sjednici održanoj u Sarajevu, Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele poticaja za veterinarstvo utvrđenog Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
 Ovo je učinjeno jer je na području FBiH došlo do pogoršanja epidemiološke situacije zbog povećanja broja životinja pozitivnih na brucelozu.
 U skladu s Pravilnikom o postupku isplate naknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje, predviđeno je finansiranje naknade štete vlasnicima u iznosu od 50 posto procijenjene vrijednosti životinje.
 Imajući u vidu da sredstva za naknadu štete nisu dostatna, neophodno je bilo izmijeniti Program tako što su sredstva predviđena za finansiranje dijagnostičkih ispitivanja umanjen za iznos od 100.000  KM i preusmjerena na naknadu šteta.
 Također, zbog povećanog broja pozitivnih slučajeva bruceloze ljudi i životinja neophodno je izraditi i implementirati poseban program utvrđivanja uzroka pojave i širenja bruceloze životinja kojim će biti detaljno epidemiološki ispitani i utvrđeni uzroci širenja bolesti, urađena dodatna laboratorijska ispitivanja da s ciljem utvrđivanja da li je posrijedi seropozitivnost uzrokovanja vakcinacijom malih preživara ili infektivnim soj uzročnika. Treba i predložiti konkretne mjere i aktivnosti za sprječavanje daljnjeg širenja, te dodatno educirati vlasnike životinja.