Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru

Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru

Kako bi olakšali investitorima snalaženje u kompleksnom upravnom sistemu izdavanja dozvola kakav postoji u Bosni i Hercegovini, USAID u saradnji sa GIZ-om (Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju) te u partnerstvu sa domaćim organima vlasti, izradio je Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru  u okviru projekta „Investiranje u sektor energije“.

U cilju izrade što kvalitetnijeg dokumenta o postupku dobivanja dozvola za izgradnju elektroenergetskih postrojenja u BiH, predstavnici sektora voda Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva aktivno su učestvovali u radnim grupama koje su formirane u svrhu izrade Vodiča.

Imajući na umu da su postupci izdavanja dozvola po svojoj prirodi kompleksni u svim zemljama, u Vodiču je pojašnjen postupak izdavanja dozvola u Bosni i Hercegovini, uključujući korake koje mora poduzeti investitor i dokumentaciju koju mora priložiti uz zahtjev za izdavanje pojedinačnih dozvola.

Vodič za investitore sadrži sveobuhvatne informacije o potrebnim dozvolama za razvoj elektroenergetskih objekata i nadležnim institucijama za izdavanje dozvola na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, osim za Distrikt Brčko BiH, kao i opis relevantnih procedura.

Neke od informacija koje investitori mogu pronaći u ovom vodiču su:

  • Pregled svih dozvola i nadležnih institucija za izdavanje pojedinih dozvola;
  • Šeme postupka izdavanja pojedinačnih dozvola;
  • Popratni dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvola;
  • Opis postupka izdavanja dozvola;
  • Obaveze investitora;
  • Pravni lijekovi;
  • Kao i druge korisne informacije.