Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sredstva za kolektor u Mostaru

Na 167. sjednici održanoj danas, Federalna vlada prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o statusu realizacije Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava na poziciji ,,Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica – Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije”.

Ovo  Ministarstvo i Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar su zaduženi da, u svrhu namjenskog utroška preostalih sredstava Budžeta Federacije iz 2008. godine u iznosu od 175,431,29 KM, potpišu Aneks za produženje Ugovora o namjenskom prijenosu sredstava od 25.7.2008. do 31.12.2019. godine.

Realizacijom ovih sredstava okončat će se planirane aktivnosti i omogućiti priključenje 1.500 stanovnika na gradski kolektor u Mostaru. Na taj način će se, uz tekući projekt izgradnje kanalizacije i kolektora Grada Mostara putem kredita EIB-a, dodatno doprinijeti održivosti postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda.