Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obilježavanje Dana voda

Obilježavanje Dana voda

Svečano obilježavanje ovogodišnjeg dana voda u Bosni i Hercegovini održava se u Bijeljini u zajedničkoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te u saradnji sa agencijama za vodna područja Save i Jadranskog mora iz Federacije i Javne ustanove „Vode Srpske“ Bijeljina.

„Voda za sve“ tema je ovogodišnjeg Dana voda, čime se želi naglasiti da milijarde ljudi u svijetu danas još uvijek živi bez pristupa zdravstveno ispravnoj vodi. Ovogodišnja tema veže se za šesti cilj održivog razvoja UN-a u kojem se ističe potreba osiguranja vode za sve ljude i njihovo održivo upravljanje do 2030. godine. Pravo na vodu podrazumijeva pravo svih ljudi na dovoljne količine zdravstveno ispravne, prihvatljive, fizički i cjenovno pristupačne vode za lično korištenje i upotrebu u domaćinstvu; to uključuje vodu: za piće, sanitaciju, pranje odjeće, pripremu hrane te ličnu i higijenu domaćinstva. Pojam sigurna voda podrazumijeva dovod zdravstveno ispravne vode za piće do stambenih i drugih objekata, koja je na raspolaganju po potrebi i bez zagađenja. Godine 2010. UN je priznao „pravo na sigurnu i čistu vodu za piće i sanitaciju kao ljudsko pravo. Pristup vodi u osnovi je javnog zdravlja i stoga od suštinske važnosti za održivi razvoj, stabilnost i prosperitet u svijetu. Ne možemo napredovati kao globalno društvo dok toliki broj ljudi živi bez zdravstveno ispravne vode.

Kako bi doprinijeli ispunjavanju ovih ciljeva, u oba entiteta u BiH se provode projekti unapređenja vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda (WATSAN) kojima se nastoji poboljšati vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u općinama diljem BiH, a u planu su i drugi projekti usmjereni na održivo upravljanje vodama i pružanje usluga vodoopskrbe.

Relevantne činjenice

  • 2,1 milijardi ljudi u svijetu živi bez priključka na zdravstveno ispravnu vodu u domaćinstvu;
  • Svaka četvrta škola u svijetu nema vodu za piće;
  • Više od 700 djece do pet godina starosti svaki dan umre od dijareje zbog zdravstveno neispravne vode i loših sanitarnih uvjeta;
  • 68,5 miliona ljudi koji su bili primorani napustiti svoje domove teško ostvaruju pristup zdravstveno ispravnoj vodi;
  • U svakom osmom domaćinstvu u kojima nije uvedena voda, žene i djevojčice su odgovorne za donošenje vode;
  • 80% ljudi na svijetu koji moraju koristiti zdravstveno neispravnu vodu i nezaštićene izvore vode žive u seoskim područjima;
  • Oko 159 miliona ljudi pitku vodu uzima sa površinskih voda, kao što su jezera i potoci;
  • Oko 4 milijarde ljudi – skoro dvije trećine svjetske populacije – suočavaju se sa nestašicom vode bar jedan mjesec u godini;
  • Svaki dan više od 800 žena umre uslijed komplikacija u trudnoći i pri porodu;
  • Predviđa se da će do 2030. g. oko 700 miliona ljudi u svijetu biti raseljeno zbog velike nestašice vode.

Za više informacija o obilježavanju Dana voda u svijetu, posjetite stranicu World Water Day.