Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obuka za poljoprivredne savjetodavce

Obuka za poljoprivredne savjetodavce

Sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13) za vršenje poslova savjetodavne djelatnosti poljoprivredni savjetodavci zaposleni u javnim i privatnim poljoprivrednim savjetodavnim službama moraju posjedovati certifikat kojim dokazuju da su prošli obuku propisanu člankom 19. stavak (1) naprijed navedenog Zakona i uspješno položili stručni ispit za savjetodavce, na temelju kojeg im se dozvoljava obavljanje savjetodavne djelatnosti u javnim i privatnim poljoprivrednim savjetodavnim službama.

Prema Pravilniku o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca („Službene novine F BiH“, broj 38/15) i Programu teorijske i praktične obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca („Službene novine F BiH“, broj 103/17), obuka, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata organizira se za sljedeće oblasti savjetodavne djelatnosti:

  1. ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji,
  2. voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje,
  3. vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje,
  4. stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji,
  5. ruralni razvoj.

Početak obuke planiran je za juni tekuće godine a provodit će je: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli i Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

Sve informacije vezane za prijavu, početak i realizaciju obuke možete naći na službenim internet stranicama naprijed navedenih ustanova. Za dodatne informacije molimo pošaljite upit na savjetodavna@fmpvs.gov.ba