Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava: Program kategorizacije objekata u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla

Javna rasprava: Program kategorizacije objekata u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavještava zainteresiranu javnost da je u toku izrada Programa kategorizacije objekata u poslovanju s hranom životinjskog porijekla u Federaciji Bosne i Hercegovine

U izradi Programa potrebno je uključiti sve subjekte koji posluju sa hranom životinjskog porijekla kao zainteresiranu javnost i prikupiti što više povratnih informacija koje mogu pomoći za donošenje ovog Programa, pa  pozivamo sve zainteresovane  da dostave svoje primjedbe i sugestije na nacrt Programa.

Prijedlozi i sugestije na nacrt Programa mogu se dostaviti elektronski na info@fmpvs.gov.ba ili poštom na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sektor za veterinarstvo

Ul Hamdije Čemerlića broj 2

71 000 Sarajevo

Rok za dostavu prijedloga i sugestija je najkasnije do 05. jula 2019. godine.