Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Najava: Drugi kongres voda u BiH

Najava: Drugi kongres voda u BiH

Čast nam je najaviti da će se u novembru 2019.g. u Sarajevu održati Drugi kongres o vodama posvećen kako sektoru voda tako i svim drugim sektorima koji imaju dodira s vodama, u cilju njihovog uključivanja u rješavanje „vodne“ problematike. U organizaciji Udruženja konsultanata inžinjera BiH (UKI BiH), cilj Drugog kongresa o vodama je također povećati učešće sektora voda u utvrđivanju ciljeva, vizija, strategija i svih planovima razvoja i aktuelnim dešavanjima u ostalim sektorima, povezanim s vodama.

Napomene radi, Prvi kongres o vodama održan je 2016. g. uz učešće svih relevantnih institucija, oko 200 međunarodnih autora te 350 učesnika. Cilj je bio da se vode u BiH jasno prepoznaju kao pokretač razvoja u energetici, industriji, poljoprivredi, turizmu, kvaliteti života u urbanim i ruralnim područjima, te svim drugim djelatnostima.

Cilj Drugog kongresa je nastaviti isticati sektor voda kao medij koji pruža šansu Bosni i Hercegovini, kao i njezinim susjedima, pa i cijeloj regiji Jugoistočne Europe za ubrzanim, integralnim razvojem praktično svih društvenih i ekonomskih komponenti.

U prilog tomu ide i činjenica da su pitanja Evropske komisije Bosni i Hercegovini radi ocjene nivoa dostizanja kriterija za članstvo u EU, tretirana veoma detaljno. Proces odgovaranja na pitanja iz upitnika, kroz mehanizam koordinacije, predstavljao je najznačajniji i najsloženiji zadatak institucija u Bosni i Hercegovini – od općina i kantona, preko entiteta i distrikta, do države. Za okoliš i klimatske promjene, te specifično vode, pitanja se odnose na efektivnu implementaciju usvojenih strategija i planova, naročito u vezi dostupnosti i kvalitete vode za piće i tretmanu otpadnih voda, te transpoziciji i primjeni europskih direktiva o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš. Pitanja i potpitanja su zapravo smjernice za neophodne reforme, pothvate i akcije u transformaciji bosanskohercegovačkog društva i ekonomije prema europskim standardima i praksama.

Više informacija o kongresu možete naći u najavi događaja.