Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Jačanje kapaciteta u cilju zaštite od prirodnih katastrofa

Jačanje kapaciteta u cilju zaštite od prirodnih katastrofa

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, 4. septembra 2019. godine, održana je završna konferencija projekata BESTSDI (Western Balkans Academic Education Evolution and Professional's Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures) i NatRisk (Development of Master Curricula for Natural Disasters Risk Management in the Western Balkan Countries), a pod okriljem programa Erasmus+, iz oblasti unapređenja kapaciteta visokog obrazovanja, kojeg podržava Europska unija.

Konferencija je okupila učesnike iz akademske zajednice Zapadnog Balkana, prestižnih evropskih univerziteta, vladinog i nevladinog sektora, stručnjake iz oblasti visokog obrazovanja i razvoja kurikuluma, informatičke i komunikacijske branše, sigurnosti, te upravljanja resursima i rizicima. U okviru ovih projekata nabavljena je oprema za fakultete te uveden novi studijski program ‘Zaštita od prirodnih katastrofa’, koji je u skladu sa zahtjevima upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa.

S obzirom da su prirodne nepogode postale izvor stalnog ugrožavanja društvene zajednice i okoliša u cjelini a štete koje nekada uzrokuju premašuju sve prihvatljive mjere, kako je istaknuto na konferenciji, projekat NatRisk usmjeren je na: razvoj i implementaciju master-studijskog programa u zemljama Zapadnog Balkana, u skladu sa evropskim standardima, savremeno opremljene laboratorije za istraživanja u oblasti prirodnih nepogoda, sprovođenje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, radi sticanja inovativnih metoda sprovođenja nastave, razvoj i sprovođenje obuke za građane i javni sektor u oblasti upravljanja rizicima od prirodnih nepogoda.

U okviru NatRisk projekta, pored edukacije nastavnog osoblja i studenata, kreirana su četiri priručnika za obuku civilnog sektora u situacijama prirodnih katastrofa, održano 14 višednevnih treninga na visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana i obrazovano približno 500 polaznika iz više od 150 institucija i sl.

Zahvaljujući učešću u projektima BESTSDI i NatRisk, uz podršku evropskih univerziteta, fakulteti s područja Zapadnog Balkana postaju lideri u regiji kada su naučni poduhvati ove vrste u pitanju, što su višestruke koristi društva, u cjelini, posebno sa stanovišta razvoja elektronske pismenosti u adekvatnom korištenju prostornih podataka, pri upravljanju prostorom i prirodnim resursima.