Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obavještenje: Zabrana aktivnih tvari

Obavještenje: Zabrana aktivnih tvari

etoprofos”

Obavještavaju se uvoznici, distributeri i korisnici sredstava za zaštitu bilja da je Izmjenama spiska aktivnih tvari dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima na području Bosne i Hercegovine od 15.04.2019. godine preuzeta odredba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/344 od 28.februara 2019. godine o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu neproduženja uz odgodu primjene odobrenja aktivne tvari „etoprofos“, čime se zabranjuje uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu tvar (etoprofos) od 21.09.2019.godine, a promet i upotreba se dozvoljava do 21.03.2020. godine.

 

klortalonil”

Obavještavaju se uvoznici, distributeri i korisnici sredstava za zaštitu bilja da je Izmjenama spiska aktivnih tvari dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima na području Bosne i Hercegovine preuzeta odredba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/677 od 29. aprila 2019. godine o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu neproduženja odobrenja aktivne tvari „klortalonil“čime se zabranjuje uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu tvar (klortalonil), a prodaja, skladištenje i upotreba je  dozvoljena do 20. novembra 2019. godine.

 

 “hlorprofam”

Obavještavaju se uvoznici, distributeri i korisnici sredstava za zaštitu bilja da je Izmjenama spiska aktivnih tvari dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima na području Bosne i Hercegovine preuzeta odredba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/989 od 17. juna 2019. godine o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu neproduženja odobrenja aktivne tvari  „hlorprofam“, čime se zabranjuje uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (hlorprofam), a prodaja, skladištenje i upotreba je  dozvoljena do 08. oktobra 2020. godine.

 

dimetoat”

Obavještavaju se uvoznici, distributeri i korisnici sredstava za zaštitu bilja da je Izmjenama spiska aktivnih tvari dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima na području Bosne i Hercegovine preuzeta odredba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1090 od 26. juna 2019. godine o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu neproduženja odobrenja aktivne tvari „dimetoat“, čime se zabranjuje uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu tvar (dimetoat), a prodaja, skladištenje i upotreba je  dozvoljena do 17. oktobra 2019. za sredstva za zaštitu bilja upotrijebljena na trešnjama, odnosno najkasnije do 17. jula 2020. za sredstva za zaštitu bilja upotrijebljena na drugim kulturama.

 

desmedifam”

Obavještavaju se uvoznici, distributeri i korisnici sredstava za zaštitu bilja da je Izmjenama spiska aktivnih tvari dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima na području Bosne i Hercegovine preuzeta odredba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1100 od 27. juna 2019. godine o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu neproduženja odobrenja aktivne materije „desmedifam“, čime se zabranjuje uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (desmedifam), a prodaja, skladištenje i upotreba je  dozvoljena do 01. jula 2020. godine.