Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Dedić s predstavnicima UNDP o projektima u poljoprivredi

Dedić s predstavnicima UNDP o projektima u poljoprivredi

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava Šemsudin Dedić sastao se danas sa rezidentnom predstavnicom UNDP-a Stelianom Nedera i šeficom Odjela za ruralni i regionalni razvoj UNDP-a Adelom Pozder-Čengić. 

Nedera je upoznala ministra da je UNDP, zajedno sa Češkom razvojnom agencijom, odabran za provođenje Projekta Europske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini – EU4Agri, čija provedba započinje u martu 2020.g.

“U saradnji sa UNDP-om, kao međunarodnom organizacijom koja ima bogato iskustvo rada sa svim novima vlasti u BiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će dati svoj maksimalni doprinos kako bi se projekat EU4Agri implementirao na što efikasniji način,” kazao je ministar Dedić.

Vezano za Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji UNDP, uz podršku Vlade Švicarske, provodi u lokalnim zajednicama u BiH, ministar Dedić je pozdravio aktivnosti ovog Projekta u segmentu pružanja komunalnih usluga, izrazivši spremnost na saradnju u cilju poboljšanja regulatornog okvira u ovom sektoru.