Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Prezentiran koncept modernizacije vodnih usluga

Prezentiran koncept modernizacije vodnih usluga

Danas je u organizaciji Svjetske banke u Sarajevu održana prezentacija predloženog koncepta modernizacije vodnih usluga u BiH, kojoj su prisustvovali predstavnici federalnih i kantonalnih organa vlasti nadležnih za vode i komunalne djelatnosti,  kao i predstavnici Saveza općina i gradova Federacije BiH te Udruženja poslodavaca komunalne privrede FBiH.

Na početku je istaknuto kako je trenutno stanje u sektoru, u velikoj mjeri, na granici održivog poslovanja, jer je veliki broj javnih vodovodnih poduzeća izložen riziku od stečaja, a potrebe za tehničkim i finansijskim sredstvima za razvoj su ogromne. Svjetska banka, kao i druge međunarodne institucije i razvojni partneri spremni su pružiti kontinuiranu podršku u sektoru, ali je potrebno stvoriti povoljno okruženje koje će osigurati održivost ulaganja. U protivnom, finansijska podrška međunarodnih finansijskih institucija će u značajnoj mjeri izostati u narednom periodu, ako ne i potpuno nestati, što je već najavljeno od strane razvojnih partnera koji su uključeni u projekte vodno-komunalne infrastrukture u BiH.    

   

Iz ovog razloga, Program modernizacije sektora vodnih usluga u Bosni I Hercegovini nudi integralni pristup rješavanju problema u sektoru kroz kombinaciju institucionalnih mjera koje su preduvjet za dalje investicije u infrastrukturu. Cilj je da se podrže komunalna preduzeća za vodne usluge da prođu niz postepenih unapređenja u cilju održivosti, uz istovremeno unapređenje ukupnog upravljačkog okruženja sektora.

Program će pružiti podršku ostvarenju prioriteta iz strateških dokumenata usvojenih u Bosni i Hercegovini vezano za ovaj sektor, a sastojat će se od tri oblasti: 1) Modernizacija institucionalnog i regulatornog okvira – uz fokus na uvođenje institucionalnih, pravnih i regulatornih promjena na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou; 2) Unapređenje okvira za pružanje komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje uz fokus na različite aktivnosti i poticajne strukture za unapređenje pružanja vodnih usluga na općinskim nivoima i nivoima pružatelja vodnih usluga; 3) Poboljšanje pristupa, kvalitete i efikasnosti pružanja usluga vodosnabdijevanja i odvodnje – uz naglasak na , između ostalog, provedbu programa smanjenja gubitaka vode i energetske efikasnosti, poboljšanja kvalitete vode i bolje upravljanje otpadnim vodama).

Na sastanku je također istaknuto kako su ciljevi predloženog Programa usklađeni sa strateškim dokumentima Federacije BiH vezano za upravljanje vodama u kojima se naglašava potreba za većim ulaganjem i poboljšanjem vodosnabdijevanja, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda, što trenutno predstavlja veliki izazov zbog nedostatka finansijsjkog, institucionalnog i pravnog okvira. Pored toga, u Strategiji aproksimacije propisa sa pravom stečevinom EU u oblasti okoliša koja je usvojena 2017.g., date su smjernice vezano za aproksimaciju s vodnim direktivama EU.

Iako je ovaj sektor do sada dobio značajnu međunarodnu podršku (u posljednih 10 godina više od 400 miliona eura), u vidu investicija u infrastrukturu, ova ulaganja nisu bila popraćena adekvatnim jačanjem institucionalnog, finansijskog i pravnog okvira i kapaciteta, čime je ugrožena održivost ulaganja. Kako bi osigurale kvalitetnije usluge građanima i privredi, veliki broj općina i gradova u Federaciji BiH se zadužio kako bi unaprijedili ove usluge ali nedostatak odgovarajućeg pravnog i institucionalnog okvira koji regulira ovaj sektor dovodi u pitanje ove investicije.

Iz navedenih razloga, izražena je spremnost da se zajednički poduzimaju aktivnosti usmjerene ka unapređenju sektora vodnih usluga kroz prezentirani Program, uz podršku Svjetske banke te punu saradnju svih aktera, od federalnog nivoa do kantona, lokalnih zajednica i komunalnih poduzeća.