Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javni pozivi za izradu strategije zaštite okoliša BiH

Obavještavamo vas da je SEI objavio osam javnih poziva, jedan za lokalnog partnera i sedam za glavne eksperte radnih grupa za izradu BiH i entitetskih strategija zaštite okoliša, u okviru koje se radi i strategija upravljanja vodama za Federaciju BiH.

Pozivaju se svi zainteresirani eksperti i domaće firme da razmotre mogućnost prijave na navedene oglase. Lokalni partner će biti dio SEI tima, koji će biti baziran u BiH i imati ključnu ulogu u projektu, osiguravajući svu logističku i administrativnu potporu za sastanke radnih grupa, entitetskih grupa i upravnog odbora, koordinirajući i izvršavajući sve potrebe koje se odnose na komunikaciju, pružajući podršku koordinatoru projekta i glavni ekspertima radnih grupa. Glavni eksperti radnih grupa imat će zadaću da osiguraju učinkovit rad grupe, te osiguraju ispunjavanje tehničkih i naučnih aspekata, uz najveći mogući kvalitet i sukladno dogovorenim specifikacijama, te blagovremenu izradu dokumenata koje sačini radna grupa.

Napominjemo da je rok za prijavu 19.01.2020.g.