Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Budžet za građane za 2020.g.

 

S ciljem sudjelovanja građana u planiranju i utrošku javnih sredstava, analizi politika i odgovornosti vlasti, Federalno ministarstvo financija je pripremilo pojednostavljenu verziju najznačajnijeg financijskog dokumenta – Proračun Federacije Bosne i Hercegovine za građane za 2020. godinu.

Proračun za građane je dokument koji na jednostavan način objašnjava način kreiranja i donošenja proračuna, proračunske termine, koja razina vlasti je odgovorna za obavljanje različitih nadležnosti i pružanje usluga, kratak redoslijed aktivnosti i tijek proračunskog procesa prema proračunskom kalendaru, kao i mehanizme za uključivanje građana u proces usvajanja proračuna čime će se doprinijeti većoj transparentnosti i odgovornosti u trošenju javnih sredstava.

Kako bi se nadzor proračuna proveo u praksi, nužna je transparentnost proračunskih dokumenata i procesa, kao i mogućnost da građani u tim procesima sudjeluju. Izrada ovog dokumenta predstavlja put ka tome, s krajnjim ciljem postizanja veće odgovornosti vlasti prema građanima.

Proračun za građane za 2020. godinu možete pregledati ovdje, a dostupan je na i internetskoj stranici Federalnog ministarstva financija https://www.fmf.gov.ba/v2/.