Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Objava rokova za kandidovanje projekata u Program javnih investicija Federacije BiH 2021.-2023.

U skladu sa članom 6. stav (4) Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija (“Službene novine Federacije BiH“,  br. 106/14 i 27/19) (Uredba) i aktom Federalnog ministarstva finansija broj: 08-11-5-2-130/20 od 09.01.2020. godine, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva daje obavijest o rokovima za kandidovanje projekata za pripremu Programa javnih investicija Federacije BiH za period 2021.-2023. godina (PJI). Postojeći Program javnih investicija Federacije BiH za 2020.-2022. možete preuzeti ovdje.

Navedeni rokovi sadržani u članu 6. stav (2) Uredbe, kojim je propisan kalendarski plan pripreme PJI.

Obavijest se daje kako bi:

  • federalne institucije (Agencije za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora, Federalni hidrometeorološki zavod, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH) i implementacione jedinice u FMPVŠ uspostavljene za projekte iz oblasti voda (PMU, PIU),
  • kantonalni organi (Ministarstva nadležna za vode i komunalne djelatnosti) i jedinice lokalne samouprave zaduženi za predlaganje kantonalnih, gradskih/općinskih projekata sa područja kantona čija je vrijednost veća od 1.000.000 KM, a ispunjavaju druge uslove prema Uredbi.

na vrijeme izvršili potrebne predradnje i kandidovanje kapitalnih projekata iz oblasti voda (snabdijevanja pitkom vodom, sanitacije, zaštite od voda i drugih segmenata upravljanja vodama) u PJI.

Dodatno skrećemo pažnju na član 4. stav (3) i član 10. stav (3) Uredbe, čije odredbe su izmjenjene dopunama Uredbe u 2019. godini, a što je potrebno uzeti kod kandidovanja projekata i popunjavanja IP obrazaca (za unos u PIMIS sistem).

Kontakt za eventualne upite po ovoj obavijesti u Sektoru za vode FMPVŠ je: Amer Husremović (033 726 633, mail: amer.husremovic [at] fmpvs.gov.ba)