Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

JAVNA RASPRAVA: Poticaji za veterinarstvo 2020.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je pripremilo i stavlja na uvid Nacrt Programa utroška sredstava “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicimaPoticaj za veterinarstvo” za 2020.g.

Pozivamo sve zainteresirane strane da svoje primjedbe, prijedloge  i sugestije na Nacrt programa poticaja za veterinarstvo dostave najkasnije  do 17.02.2020. godine u pisanoj formi na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ul. Hamdije Čemerlića broj.2, 71000 Sarajevo ili na  e-mail: veterinarstvo@fmpvs.gov.ba.