Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Pokrenuta web stranica IFAD projekata u Federaciji BiH

U cilju praćenja projekata koje Jedinica za koordinaciju projekata Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva provodi u saradnji sa, i uz finansijsku podršku, IFAD-a (Međunarodnog fonda na razvoj poljoprivrede Ujedinjenih naroda), pokrenuta je web stranica na kojoj se možete upoznati sa najnovijim projektnim aktivnostima. Trenutno je u fazi provedbe sedmi projekat pod nazivom Program razvoja ruralne konkurentnosti, a u fazi pripreme je i osmi projekat odnosno Projekt razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede. Kako bi se pobliže upoznali sa mogućnostima koje nude ovi projekti lokalnim zajednicama, poduzećima, poduzetnicima i poljoprivrednicima, uz posebnu usmjerenost na žene i mlade u seoskim zajednicama, pozivamo vas da posjetite web stranicu Jedinice za koordinaciju projekata: www.fmpvspcu.ba.