Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Međunarodni dan šuma

Međunarodni dan šuma, koji se svake godine proslavlja 21. marta/ožujka, utemeljila je Generalna skupština Ujedinjenih naroda 2012. g. kako bi se istakla važnost svih vrsta šuma i drveća izvan šuma.

Ovogodišnji Međunarodni dan šuma posvećen je temi „Šume i raznolikost“, a ključne poruke su:

  • Oko 80% svjetske biološke raznolikosti obitava u šumama;
  • U šumama i šumskim područjima nalazi se preko 60.000 vrsta šumskog drveća;
  • Šume pružaju hranu, sklonište, energiju i prihode za više od milijardu ljudi na svijetu;
  • Genetska raznolikost pomaže šumama da se nose s klimatskim promjenama i drugim prijetnjama;
  • Biološka raznolikost je pod ozbiljnom prijetnjom uslijed krčenja šuma, degradacije šuma i klimatskih promjena;
  • Održivo gospodarenje šumama i njihovo obnavljanje neophodno je za ljude, biološku raznolikost i klimu.

Usprkos neprocjenjivim ekološkim, socijalnim i zdravstvenim dobrobitima koje daju šume, krčenje šuma i dalje predstavlja alarmantni problem u cijelome svijetu u kojem se svake godine uništi oko 13 milijuna hektara šume. 12-20% emisija stakleničkih plinova u svijetu nastaje kao rezultat krčenja šuma, čime se direktno pogoršava problem klimatskih promjena. Šume igraju glavnu ulogu u našoj borbi protiv klimatskih promjena osiguravajući ravnotežu kisika, ugljik-dioksida i vlažnosti u zraku. S tim u vezi, naglašava se činjenica da se  šume i šumska zemljišta prostiru na oko 58% ukupne površine Federacije BiH (odnos državnih i privatnih šuma je 82:18%), a ukupna zaliha svih državnih šuma procijenjuje se na 180.001.253 m3, sa prosječnom zalihom od oko 213,5 m3/ha. 

Više informacija o Međunarodnom danu šuma možete dobiti na stranici FAO (Food and Agriculture Organization), a u nastavku možete pogledati FAO promotivni video u povodu ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana šuma.

Međunarodni dan šuma – video prilog