Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ograničavanje rada sa strankama

Radi osiguranja lične i uzajamne zaštite, a u skladu sa instrukcijama o postupanju u cilju sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19) izdatih od strane Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, obavještavamo vas da će se, do daljnjega, rad sa strankama u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva odvijati svakim radnim danom od 09:00-10:00 sati.

Također napominjemo da će, u skladu sa zaključkom usvojenim na hitnoj telefonskoj sjednici Vlade Federacije BiH održanoj 20.03.2020.g., radno vrijeme državnih službenika i namještenika u Vladi FBiH, federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama i stručnim i drugim službama Vlade FBiH, zbog obustave javnog prijevoza u Federaciji BiH, od ponedeljka, 23.3.2020. godine, biti od 9:00 do 14:00 sati.

Stranke koje komuniciraju s Vladom FBiH, federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama i stručnim i drugim službama Vlade FBiH, upućene su da, u skladu s preventivnim mjerama koje su na snazi, komunikaciju obavljaju isključivo putem telefona i elektronskim putem (e-mail), da sve podneske šalju putem pošte, te da izbjegavaju neposredan dolazak u prostorije organa.