Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Usvojen Program poticaja za veterinarstvo

Na 216. sjednici Vlade Federacije BiH održanoj u Sarajevu 26.03.2020.g. usvojen je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za veterinarstvo” utvrđen Budžetom FBiH za 2020. godinu, u iznosu od 2.500.000 KM, a realizacija ovih sredstava će zavisiti od ostvarenih prihoda u Budžetu Federacije BiH.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će Programom raspoređena sredstva dostaviti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH i Zakonom o veterinarstvu, a Federalnom ministarstvu finansija će podnositi tromjesečni izvještaj o njihovom utrošku.

Kako je navedeno u ovom programu, tokom 2020. godine u Federaciji BiH će biti nastavljeno dijagnostičko ispitivanje na tuberkulozu, brucelozu i enzootsku leukozu goveda, kako bi bili osigurani minimalni uvjeti za plasman naših proizvoda na strano tržište.

Također, bit će nastavljena realizacija Programa za suzbijanje i kontrolu bruceloze kod ovaca i koza u Federaciji BiH. Rezultati dijagnostičkog ispitivanja na zarazne bolesti su pokazatelj epizootiološke situacije u Federaciji BiH i omogućavaju blagovremeno poduzimanje mjera za suzbijanje, sprječavanje širenja i iskorjenjivanje zaraznih bolesti.

Proizvodnja sigurnog proizvoda i dalje je osnovni cilj kada je riječ o realizaciji ovog programa, i zbog toga se provodi službeno uzorkovanje namirnica životinjskog porijekla kako bi bile utvrđene smjernice za daljnje preventivno djelovanje.

Tekst programa će biti dostupan na web stranici čim se objavi u Službenim novinama Federacije BiH.