Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

COVID-19 i sigurnost hrane: Smjernice za poduzeća u prehrambenom sektoru

Pandemija uzrokovana koronavirusom (COVID-19) ima značajan utjecaj i na prehrambeni sektor.  Kako bi se očuvalo povjerenje potrošača da će hrana biti sigurna i dostupna potrebno je omogućiti neometano kretanje hrane duž prehrambenog lanca. Jedan od bitnih preduvjeta za uspješno prevladavanje pandemije COVID-19 je očuvanje zdravlja svih osoba uposlenih u proizvodnji hrane i lancu opskrbe hranom. 

Veoma je mala mogućnost da se osoba zarazi virusom COVID-19 putem hrane ili pakiranja hrane. COVID-19 je respiratorna bolest i primarni put prijenosa je izravni kontakt osoba ili kapljičnim putem kada se zaražena osoba nakašlje ili kihne. Do danas nije pronađen nijedan dokaz da se virusi koji uzrokuju respiratorne bolesti prenose hranom ili preko pakiranja hrane. Koronavirusi se ne mogu multiplicirati u hrani, za to im je potreban životinjski ili ljudski domaćin.

Kako bi se istaknule dodatne mjere potrebne za očuvanje integriteta prehrambenog lanca i osigurala dostupnost odgovarajućih i sigurnih zaliha hrane potrošačima, Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization, WHO) pripremila je i objavila smjernice pod nazivom COVID-19 i sigurnost hrane: Smjernice za poduzeća u prehrambenom sektoru.

U smjernicama su detaljno opisane mjere higijene i dezinfekcije u fazama proizvodnje hrane, prijevoza hrane, maloprodaje, kao i u kantinama u kojima se  pružaju  usluge  prerade i prodaje hrane  korisnicima. U smjernicama je detaljno opisan i način na koji se u praksi mogu provoditi mjere fizičke distance u okruženju u kojem se prerađuje hrana i dane su upute za korištenje i odlaganje osobne zaštitne opreme, poput maski i rukavica.