Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Pripremiti Uredbu o metodologiji utvrđivanja najniže cijene vodnih usluga

Na današnjoj 237. sjednici Vlade Federacije BiH, usvojena je Informacija o stanju vodnih usluga i potrebi donošenja regulative za utvrđivanje najniže osnovne cijene ovih usluga u Federaciji BiH. S ciljem otklanjanja brojnih i već dugo prisutnih nedostataka u pružanju usluga vodosnabdijevanja, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH, hitno je potrebno, pored osiguranja sredstava za ulaganje u izgradnju i obnovu vodno-komunalne infrastrukture, donijeti regulativu za uvođenje cijena vodnih usluga koje će pokrivati stvarne troškove javnih komunalnih preduzeća.
U svim planskim dokumentima u oblasti voda i okoliša u BiH identifikovano je nezadovoljavajuće stanje vodnih usluga i potreba za preduzimanje mjere za njihovo unaprjeđenje zbog zadovoljenja potreba stanovništva, privrede i ukupnog razvoja. Provođenje tih mjera potrebno je radi usklađivanja sa zahtjevima Europske unije i smanjenja negativnih uticaja naselja i privrede na stanje voda i ukupnog okoliša.
Utvrđeno je, također, da su cijene vodnih usluga neadekvatne, te se ističe potreba uspostave pravnog i regulatornog okvira za održive vodne usluge na nivou Federacije BiH prije pokretanja novih investicionih mjera. Time bi bile izbjegnute situacije u kojima se investicije u vodnu infrastrukturu poslije izgradnje ne koriste zbog nedostatka sredstava i kapaciteta za njihovo adekvatno održavanje.
Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, voodprivrede i šumarstva da izradi Prijedlog uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH, kako bi bilo postignuto optimalno upravljanje vodno-komunalnim sektorom.
Ovo ministarstvo treba i da formira radnu grupu od relevantnih federalnih organa koja će, zajedno s predstavnicima međunarodnih razvojnih partnera (EU, Svjetska banka, UNDP, ambasade Švedske i Švicarske i drugi) koji godinama ulažu u razvoj i obnovu vodovodne infrastrukture u BiH, raditi na pripremi programa unaprjeđenja vodnih usluga u Federaciji BiH. Time bi bili ispunjeni preduslovi za punu implementaciju vodno-komunalnih direktiva EU i osigurana održivost kapitalnih ulaganja u ovaj sektor, a sve uz poštovanje principa priuštivosti za stanovništvo.