Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obavijest o obukama i polaganju stručnog ispita za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca

Pozivamo fizička lica, koja se planiraju baviti poljoprivrednom savjetodavnom djelatnošću  na području Federacije BiH da se prijave za pohađanje teoretske i praktične obuke, polaganje stručnog ispita u svrhu dobivanja certifikata za poljoprivrednog savjetodavca.

Obuka se provodi u skladu sa  Zakonom o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine F BiH“, broj 66/13), Pravilnikom o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca („Službene novine F BiH“, broj 38/15) i Programom teoretske i praktične obuke za certificiranje („Službene novine F BiH“, broj 103/17).

Teoretsku i praktičnu obuku za certificiranje provode slijedeće naučno-obrazovne institucije:

 • Tehnološki fakultet u Tuzli
 • Poljoprivredno – prehrambeni fakultet u Sarajevu
 • Agronomski i prehrambeno – tehnološki fakultet u Mostaru
 • Biotehnički fakultet u Bihaću

Kandidat može odabrati jedan od navedenih fakulteta za pohađanje teoretske i praktične obuke i polaganje stručnog ispita za poljoprivrednog savjetodavca.

Visina naknade troškova pohađanja obuke, polaganja stručnog ispita i izdavanja certifikata po kandidatu iznosi 500 KM. Troškove pohađanja obuke snosi poljoprivredni savjetodavac, odnosno poslodavac kod kojeg je uposlen.  Predviđeni iznos se uplaćuje na račun odabrane naučno-obrazovne institucije.

Obuka, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata se provodi za slijedeće oblasti savjetodavne djelatnosti:

 1. ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji,
 2. voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje,
 3. vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje,
 4. stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji,
 5. ruralni razvoj.

Obavijest o pokretanju obuke za certificiranje savjetodavaca na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, Poljoprivredno – prehrambenom fakultetu u Sarajevu,  Agronomskom i prehrambeno – tehnološkom fakultetu u Mostaru i Biotehničkom fakultetu u Bihaću  možete očekivati tokom oktobra mjeseca 2020. godine, a započinjanje obuke do kraja oktobra.

Molimo da pratite službene internet stranice navedenih naučno-obrazovnih institucija.

Informacije vezano za: uslove koje moraju ispunjavati zainteresirana lica za pohađanje obuke, izvođače obuke, provođenje obuke i stručnog ispita date su u Vodiču za pohađanje obuke i polaganje stručnog ispita za dobijanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca.

ZA VIŠE INFORMACIJA

 1. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Odsjek za poljoprivredne savjetodavne službe, email: savjetodavna@fmpvs.gov.ba; tatjana.markhot@fmpvs.gov.ba 
 2. Službena stranica naučno- obrazovne institucije sa spiska.

PRILOG

Prijavni obrazac